Công ty Cổ phần Tập đoàn dầu khí An Pha trân trọng công bố Công văn số 268/CV-ASP/2021 v/v Ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm toán và Soát xét báo cáo tài chính năm 2021.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Leave a Reply