CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tại-sao-nhà-tuyển-dụng-không-nên-bỏ-qua-những-ứng-viên-lớn-tuổi-hình-ảnh-1
Công bố Nghị quyết số 6 và số 13 của HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn dầu khí An Pha trân trọng công bố Nghị quyết số 13/QĐHĐQT-ASP/2020 v/v nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP LPG Biển Đông và Nghị quyết số 6/QĐHĐQT-ASP/2020 v/v nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Liên doanh Hướng Dương Machida Gas.Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây.