ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

tuyen-dung-tieng-anh-la-gi-2
Thông tin kí kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn dầu khí An Pha trân trọng công bố Công văn số 268/CV-ASP/2021 v/v Ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm toán và Soát xét báo cáo tài chính năm 2021. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây.