TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Công ty đã xây dựng được cơ sở vật chất và phát triển thương hiệu đồng thời triển khai một số dự án phát triển theo chiều rộng và chiều sâu như xây dựng mạng lưới bán lẻ, tham gia xây dựng tổng kho Gas lớn, xây dựng được dây chuyền khép kín từ khâu nhập khẩu đến khâu phân phối đến người tiêu dùng đã là một nền tảng cho sự phát bền vững của Công ty trong tương lai. Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí Anpha khẳng định đã có hướng phát triển đón đầu phù hợp với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế phát triển chung trên Thế giới.