Chuyên viên Marketing

Chuyên viên Marketing Lương: Theo thỏa thuận Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Phòng ban: PHÒNG TÀI CHÍNH – NHÂN SỰ Thời hạn: 1/7/2021 – 1/9/2021 CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và phân tích hoạt động tài chính Lập kế hoạch và phân tích hoạt động kinh doanh Lập kế hoạch và phân tích hoạt động dự án đầ tư QUYỀN LỢI Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp Thu nhập cực kỳ hấp dẫn Thưởng cuối năm hấp dẫn Ký HĐLĐ và Bảo hiểm đầy đủ Du lịch nghỉ …

Ứng tuyển ngay

Chuyên viên tài chính

Chuyên viên tài chính Lương: Theo thỏa thuận Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Phòng ban: PHÒNG TÀI CHÍNH – NHÂN SỰ Thời hạn: 1/7/2021 – 1/9/2021 CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và phân tích hoạt động tài chính Lập kế hoạch và phân tích hoạt động kinh doanh Lập kế hoạch và phân tích hoạt động dự án đầ tư QUYỀN LỢI Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp Thu nhập cực kỳ hấp dẫn Thưởng cuối năm hấp dẫn Ký HĐLĐ và Bảo hiểm đầy đủ Du lịch …

Ứng tuyển ngay